Sản phẩm
 • Cam hoàng hôn
 • Xanh Audace

PRIMAVERA COLOR VIBE 125

86,660,000 đ
 • Xám
 • Be

GTV 300

159,800,000 đ
 • Đen

PRIMAVERA DISNEY MICKEY MOUSE

86,800,000 đ
 • Đen

VESPA SPRINT CARBON 2024

84,600,000 đ
 • Cam
 • Xanh lá
 • Xám
 • Xanh

PRIMAVERA 125

77,800,000 đ
 • Vàng
 • Xám
 • Mận
 • Xanh

SPRINT 125

81,000,000 đ
 • Xanh
 • Cam
 • Vàng
 • Trắng
 • Be

PRIMAVERA S 125

80,000,000 đ
 • Xanh Audace
 • Xanh Tenace
 • Trắng
 • Đen
 • Cam
 • Xám

SPRINT S 125

83,300,000 đ
 • Xám

Liberty One 125

44,300,000 đ đ 49,200,000
 • Trắng
 • Cam
 • Xanh
 • Đen

GTS SUPER SPORT 150

137,000,000 đ
 • Trắng
 • Cam
 • Đen
 • Xanh
 • Xám

SPRINT S 150

97,800,000 đ
 • Mận
 • Đen
 • Trắng
 • Nâu

Medley 150 S

96,800,000 đ
 • Cam
 • Vàng
 • Đỏ
 • Xám
 • Trắng
 • Đen

Liberty 125 S

57,700,000 đ
 • Trắng
 • Mận
 • Nâu
 • Đen

Medley 125 S

80,000,000 đ
 • Nâu đồng
 • Đen mờ

SPRINT S TFT 125

96,900,000 đ
 • Đen mờ
 • Nâu đồng

SPRINT S TFT 150

110,000,000 đ
 • Xám
 • Xanh

GTS SUPER TECH 300

158,600,000 đ

Đối tác chiến lược

HD Saison
Shinhan
Payoo
02253 505 286
 Đăng ký lái thử